Disclaimer

Disclaimer Sunday Girl

Algemeen
Deze webshop bevat informatie over de aangeboden producten van Sunday Girl en de geleverde diensten van Sunday Girl. Sunday Girl behoudt zich het recht voor om ten allen tijde, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op deze webshop.

Beperking aansprakelijkheid
Sunday Girl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van weergegeven informatie. Toch kunnen er, ondanks uiterste zorgvuldigheid onjuistheden of onvolledigheden insluipen. Sunday Girl is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden. Adviezen die Sunday Girl verleent zijn vanuit persoonlijke ervaring, Sunday Girl is geen officiële Instantie.

U kunt aan de inhoud van deze webshop geen rechten ontlenen. Uiteraard zal Sunday Girl een fout of onjuistheid in deze webshop zo snel mogelijk herstellen.

Auteursrecht
Deze webshop, het ontwerp, de tekst, logo's en afbeeldingen, alsmede de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van Sunday Girl. Zonder schriftelijke toestemming van Sunday Girl is het niet toegestaan materiaal van deze webshop te kopiëren en gebruiken voor andere doeleinden. Dit is schending van eigendomsrecht.

Sunday Girl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door derden gehanteerd privacybeleid.Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites (of diensten) van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Sunday Girl op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Sunday Girl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Sunday Girl de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.